KLEMAANDUIDING VOLGENS DIN 72552.


Het in de normalisatie voor het electrische vastgelegde systeem van klemaan-
duidingen moet zoveel mogelijk een foutloos aansluiten van de leidingen aan
de apparaten vooral bij reparaties en vervangingsinbouw mogelijk maken.

De klemaanduidingen zijn niet tegelijkertijd leidingsaanduidingen omdat aan
beide einden van een leiding apparaten met verschillende klemaanduiding 
kunnen zijn aangesloten. De klemaanduidingen behoeven dientengevolge niet
bij de leidingen aangebracht te worden. Naast de vermelde klemaanduidingen
kunnen ook aanduidingen volgens DIN-VDE namen bij electrische machines
gebruikt worden.

++++++++++++++++++++++++++++++klem betekenis++++++++++++++++++++++++++++++++

1  bobine verdeler laagspanning
---------------------------------------------------------------------------
4  bobine onderbreker hoogspanning
---------------------------------------------------------------------------
15 geschakelde plus achter batterij
---------------------------------------------------------------------------
15a uitgang van de voorschakelweerstand naar de bobine en startmotor
---------------------------------------------------------------------------
  gloeistartschakelaar
17 starten
19 voorgloeien
---------------------------------------------------------------------------
30 ingang van de plus van de batterij, direct
---------------------------------------------------------------------------
  batterij-omschakelrelais 12/24 volt
30a ingang van batterij 2 plus
---------------------------------------------------------------------------
31 terugvoerleiding naar batterij min of massa, direct
---------------------------------------------------------------------------
31b terugvoerleiding aan batterij min of massa via schakelaar of relais,
  (geschakelde min)
---------------------------------------------------------------------------
  batterij-omschakelrelais 12/24 volt
31a terugvoerleiding aan batterij 2 min.
31b terugvoerleiding aan batterij 1 min. startmotor.
---------------------------------------------------------------------------
  startmotor
45 gescheiden startrelais, uitgang.
  startmotor ingang (hoofdstroom)
---------------------------------------------------------------------------
  paralelbedrijf 2 startmotoren startrelais voor opkomstroom
45a uitgang startmotor 1
  ingang startmotor 1 en 2
45b uitgang startmotor 2
---------------------------------------------------------------------------
  knipperlichtrelais
49 ingang
49a uitgang
49b uitgang 2e knipperrelais
49c uitgang 3e knipperrelais
---------------------------------------------------------------------------
  startmotor
50 startmotorbesturing (direct)
---------------------------------------------------------------------------
50a batterij-omschakelrelais, uitgang voor startmotorbesturing
---------------------------------------------------------------------------
50b startmotorbesturing, paralelbedrijf van 2 startmotoren met volgbesturing
---------------------------------------------------------------------------
  startrelais voor volgbesturing van het opkomrelais bij parallelbedijf
  van 2 startmotoren.
50c ingang aan startrelais voor startmotor 1
50d ingang aan startrelais voor startmotor 2
----------------------------------------------------------------------------
  startsperrelais
50c ingang
50f uitgang
----------------------------------------------------------------------------
  startherhaalrelais
50g ingang
50h uitgang
----------------------------------------------------------------------------
  wisselstroomgenerator
51 gelijkspanning van de gelijkrichter
----------------------------------------------------------------------------
61 generatorcontrole
----------------------------------------------------------------------------
75 radio, sigarettenaansteker
----------------------------------------------------------------------------
76 luidspreker
----------------------------------------------------------------------------
  schakelaar verbreekcontact en wisselschakelaar
81 ingang
81a 1e uitgang, verbreekcontactkant
81b 2e uitgang, verbreekcontactkant
  maakcontactschakelaar
82 ingang
82a 1e uitgang
82b 2e uitgang
82z 1e uitgang
82y 2e uitgang meerstanden-schakelaar
83 ingang
---------------------------------------------------------------------------
83a uitgang stand 1
83b uitgang stand 2
83L uitgang stand links
83r uitgang stand rechts
---------------------------------------------------------------------------
  stroomrelais
84 ingang aansturing en relaiscontact
84a uitgang aansturing
84b uitgang relaiscontact
----------------------------------------------------------------------------
  schakelrelais
85 uitgang aansturing (wikkelingseinde min of massa)
  ingang aansturing
86 wikkelingsbegin
86a wikkelingbegin of 1e wikkeling
86b wikkelingsaftakking of 2e wikkeling
----------------------------------------------------------------------------
  relaiscontact bij verbreekcontact of wisselschakelaars
87 ingang
87a 1e uitgang (verbreekcontactkant)
87b 2e uitgang
87c 3e uitgang
87z 1e uitgang
87y 2e uitgang
87x 3e uitgang
----------------------------------------------------------------------------
  relaiscontact bij verbreekcontactschakelaar
88 ingang
----------------------------------------------------------------------------
  relaiscontact bij maakcontact- en wisselschakelaar (maakcontact-kant)
88a 1e uitgang
88b 2e uitgang
88c 3e uitgang
----------------------------------------------------------------------------
  relaiscontact bij maakcontactschakelaar
88z 1e ingang
88y 2e ingang
88x 3e ingang
----------------------------------------------------------------------------
  generator en generatorregelaar
b+ accu plus
b- accu min
d+ generator plus
d- generator min
df generator veld

*************************************EINDE*********************************

HH0ABC @ PS1BBS